Phần mềm kế toán - tài chính


Phần mềm kế toán - tài chính

Phần mềm kế toán của SSKEY là một phần mềm chuyên dụng cho doanh nghiệp, có khả năng hỗ trợ bộ phận Kế toán, trong hầu hết các nghiệp vụ kế toán, báo cáo chi tiết theo quy định hiện hành của kế toán doanh nghiệp, thực hiện các báo cáo tài chính.

Hotline tư vấn

PHẦN MỀM KẾ TOÁN (SSKEY ONLINE ACCOUNTING)

TƯƠNG THÍCH CAO

Hoàn toàn tương thích dữ liệu qua lại với các phần mềm kế toán (Offline)

BẢO MẬT DỮ LIỆU

Bảo mật tối đa với việc dữ liệu được mã hoá và nén lại trong khi lưu chuyển trên Intenet

NHẬP LIỆU ĐƠN GIẢN, DỄ DÀNG

Dữ liệu tài chính kế toán sẽ được nhập liệu từ xa ngay tại các chi nhánh, cửa hàng. Rồi được lưu trữ tập trung, xử lý đồng bộ để dễ dàng quản lý số liệu tổng hợp hoặc số liệu chi tiết từ các chi nhánh, cửa hàng

PHẦN MỀM KẾ TOÁN (SSKEY ONLINE ACCOUNTING)
Đăng ký dùng thử miễn phí 30 ngày

PHẦN MỀM KẾ TOÁN (SSKEY SILVER ACCOUNTING )

PHẦN MỀM KẾ TOÁN (SSKEY SILVER ACCOUNTING )

ĐA DỮ LIỆU

Từng doanh nghiệp có thể lựa chọn từ khoảng 100 tham số sẵn có để giúp cho việc khai báo và thực hiện các nghiệp vụ kế toán được chính xác, thuận lợi

CHUẨN HOÁ NGHIỆP VỤ

Phân hệ hệ thống và phân hệ nghiệp vụ đầy đủ nên đáp ứng tối ưu các yêu cầu về kế toán và thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Quy trình bán hàng được quản lý xuyên suốt từ khâu đặt hàng đến thu tiền. Quy trình mua hàng được theo dõi sát sao từ khi đặt hàng đến thanh toán và quản lý tồn kho tối ưu. Quy trình tính giá thành sản phẩm, dù căn cứ trên một ít biến số đơn giản hay trên một tập hợp biến số phức tạp, thì đều có sẵn công thức và nền tảng tương thích

NHIỀU PHIÊN BẢN

Phần mềm kế toán gồm bốn phiên bản, phù hợp với bốn lĩnh vực kinh doanh: dịch vụ, sản xuất, xây dựng, thương mại

PHẦN MỀM TÀI CHÍNH (SSKEY TITANIUM FINANCE )

TƯƠNG THÍCH CAO , NGHIỆP VỤ ĐẦY ĐỦ

Phần mềm được thiết kế tương thích cao với đặc thù của doanh nghiệp lớn: xử lý được số lượng rất lớn các nghiệp vụ tài chính kế toán chuyên sâu, phân quyền linh hoạt cho nhiều cấp phòng ban, bảo mật khắc khe trong điều kiện nhiều người cùng tham gia sử dụng

DỮ LIỆU XỬ LÝ CHUYÊN NGHIỆP

Hỗ trợ phân tích số liệu chuyên sâu, đây là dữ liệu để đánh giá hiệu quả hoạt động và là căn cứ để hoạch định chiến lược kinh doanh

NÂNG CẤP DỄ DÀNG

Dễ dàng nâng cấp lên phần mềm ERP, để quản trị toàn diện hơn nữa đối với các hoạt động đa dạng của doanh nghiệp

PHẦN MỀM TÀI CHÍNH (SSKEY TITANIUM FINANCE )
Đăng ký dùng thử miễn phí 30 ngày

Có thể bạn quan tâm Phần mềm quản lý doanh nghiệp sskey

1
1