Điều khoản sử dụng

I.Nguyên tắc chung

Quy chế này bao gồm các điều khoản sử dụng được soạn thảo và chính thức được áp dụng cho người truy cập và/hoặc thành viên đăng ký sử dụng thực hiện trên Website Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY kể từ ngày được ký ban hành.

Khi người truy cập và/hoặc thành viên đăng ký sử dụng vào website sskey.vn để sử dụng các dịch vụ thì mặc định rằng người truy cập và/hoặc thành viên đăng ký đã đồng ý tuân thủ và chấp thuận bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động của website  sskey.vn.

II.Quy định chung

1.Website Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY là website có địa chỉ URL sskey.vn, chuyên giới thiệu các giải pháp phần mềm quản lý, dịch vụ Digital Marketing (Tiếp thị kỹ thuật số) và các dịch vụ khác do Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY là đơn vị chủ quản.

2.Thành viên tham gia trên Website Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY (“Thành viên”) là cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, sử dụng, dùng thử các hàng hóa, dịch vụ được cung cấp trên Website này. Thành viên khi đăng ký các thông tin cá nhân phải theo đúng quy định của pháp luật. Thành viên sử dụng trang web này phải đồng ý rằng:

-Bạn là một cá nhân

-Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự

-Việc bạn truy cập trang web này tại mọi thời điểm, địa điểm bạn phải thực hiện đầy đủ các điều khoản trong Quy chế này

Bạn phải bảo vệ mật khẩu của bạn và giám sát các thông tin có liên quan đến tài khoản của bạn, bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cả về việc tài khoản của bạn được sử dụng bởi bất cứ ai mà bạn cho phép truy cập vào nó

Các thông tin mà bạn cung cấp cho Ban quản lý Website Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY là thông tin cá nhân của bạn, các thông tin đó là chính xác, đầy đủ và đúng sự thật.

3.Ban quản lý Website là đội ngũ các nhân viên của Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY, chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Website sskey.vn

III. Bảo mật thông tin cá nhân của Thành viên

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

IV. Quản lý thông tin xấu

1.Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình.

2.Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY khi phát hiện những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

3.Thành viên không sử dụng dịch vụ của Website Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY hay sử dụng dịch vụ của Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

4.Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Website Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Website Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY trong bản Quy chế này.

5.Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Website Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Website Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY.

V.Trách nhiệm trong trường hợp xảy ra lỗi kỹ thuật

1.Khi thực hiện các giao dịch trên Website, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

2.Ban quản lý Website Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban Quản Lý Website qua địa chỉ email: info@sskey.vn. Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành viên tham gia Website Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY

3.Tuy nhiên, Ban quản lý Website Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban Quản Lý Website, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban Quản Lý Website gây ra.

VI.Điều khoản áp dụng

Quy chế này của Website Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY chính thức có hiệu lực áp dụng kể từ ngày ký quyết định kèm theo quy chế này. Website Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY (Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY) có quyền điều chỉnh, bổ sung các điều khoản trong Quy chế này bằng cách thông báo công khai trên Website Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY cho các Thành viên/ Đối tác được biết.

VII.Điều khoản cam kết

Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY  cam kết thực hiện đúng các quy định trong Quy chế này trong suốt quá trình cung cấp Dịch vụ. Đồng thời, Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo nếu được cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu.

1
1