Chính sách bảo mật

1.Thông tin chung của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

– Tên công ty: Công ty Cổ phần Quốc tế SSKEY (gọi tắt là: SSKEY)

– Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

– Website: www.sskey.vn

– E-mail: info@sskey.vn

2.Các thức thu thập thông tin

– Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại www.sskey.vn, quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với SSKEY thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số điện thoại liên lạc,…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. SSKEY không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

– SSKEY thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) quý khách sử dụng mỗi khi truy cập vào website www.sskey.vn, bao gồm: Cookies, địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

3.Mục đích thu thập thông tin

– SSKEY tôn trọng thông tin của khách hàng. Thông tin được thu thập chỉ dùng để liên lạc và chăm sóc khách hàng.

4.Phạm vi sử dụng thông tin

– SSKEY chỉ sử dụng thông tin để liên lạc và chăm sóc khách hàng.

5.Thời gian lưu trữ thông tin

– 24 tháng kể từ khi khách hàng để lại thông tin trên Website và được lưu trữ an toàn trên hệ thống server của SSKEY.

6.Bảo mật thông tin

– Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, SSKEY cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng ra ngoài.

– Trong các trường hợp thật sự cần thiết, SSKEY có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng khi:

(a) Có yêu cầu của các cơ quan pháp luật có thẩm quyền; và/hoặc

(b) Trong trường hợp mà SSKEY tin rằng điều đó sẽ giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật.

1
1