Content marketing


Content Marketing

Content Marketing không phải là một bài viết có hình và chữ đơn thuần. Đó là cả một quá trình từ khâu sáng tạo nội dung, đến khâu quảng bá liên tục các nội dung này đến thị trường mục tiêu.

Hotline

DỊCH VỤ TIẾP THỊ NỘI DUNG (CONTENT MARKETING)

CONTENT MARKETING (TIẾP THỊ NỘI DUNG) LÀ GÌ?

CONTENT MARKETING (TIẾP THỊ NỘI DUNG) LÀ GÌ?

Content Marketing không phải là một bài viết có hình và chữ đơn thuần. Đó là cả một quá trình từ khâu sáng tạo nội dung, đến khâu quảng bá liên tục các nội dung này đến thị trường mục tiêu. Trong Content Marketing bao gồm: tin tức, hình ảnh, video, ebook, đặc biệt là Case Study và Infographic (đang rất thịnh hành hiện nay)


CONTENT MARKETING THÚC ĐẨY THƯƠNG HIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chính các công cụ Marketing Online (Website, Google Adwords, Facebook Ads, SEO) sẽ đưa Content Marketing đến đúng khách hàng tìm năng. Nếu Content Marketing thật sự hữu ích thì sẽ cung cấp được những gì mà khách hàng đang rất cần, giúp họ giải quyết các vấn đề của họ. Từ đó, họ sẽ đủ tin tưởng và thiện cảm để chọn sử dụng và gắn bó bền vững với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp

CONTENT MARKETING THÚC ĐẨY THƯƠNG HIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG


1
1