SSKey - Super Safe Key

Nâng cấp khóa nguyên bản thành khóa thông minh

Tự động khóa cửa khi rời xe

Tự động mở khóa khi lại gần

Tự động lên kính khi đóng cửa

Khóa/mở cửa bằng ứng dụng

Tự động khóa cửa xe khi rời đi

Xe tự động khóa cửa khi chìa khóa cách xe từ 3 ~ 5 mét, yên tâm mỗi khi rời xe

Tự động mở khóa khi lại gần

Khi tiến lại gần xe từ 3 ~ 5 mét, xe tự động mở khóa cửa, giảm các thao tác mở cửa bằng chìa hoặc phím bấm

Tự động lên kính khi khóa cửa

Cửa phía sau hoặc ghế phụ thường bị quên lên kính khi có hành khách ngồi. Tính năng tự động lên kính sẽ giúp tài sản trong xe luôn an toàn